Víkend  ZDRAVÝ reŠTART

29.9. - 1.10. 2023 - obsadené

Duchonka, penzión Slniečko

P R I H L Á Š K A 

Po odoslaní prihlášky,  obdržíte  e-mail s údajmi k platbe. Záväzne budete prihlásená/ý až po pripísaní zálohy na účet.

Riadna faktúra Vám bude vystavená na celú sumu za pobyt najneskôr do 13.9.2023, so splatnosťou 7 dní na doplatok.  

Počet prihlásených je max. 18, pretože nám viac záleží na kvalite, ako kvantite. 

V prípade otázok nás môžete kontaktovať telefonicky aj e-mailom: TU

krátke video z predchádzajúceho POBYTU

celým pobytom Vás bude viesť:

Lenka Roskošová

Pilates Inštruktor I. kv. stupňa

Modern Nordic Walking Inštruktor I. kv. stupňa 

... a neustály "zvedavec-vzdelávač" v oblasti zdravého pohybu