LEKCIE

Sú zamerané  najmä na dodržiavanie základnej techniky nordic walking:

- aktívny postoj 
- správna práca s paličkou 
- správny rozsah pohybov, chôdza po rovine, z kopca a do kopca
- chodenie, chodenie a opäť chodenie, t.j. zdokonaľovanie techniky
- cvičenia na koncentráciu a koordináciu

Na začiatku sa vždy rozcvičíme a na konci svaly ponaťahujeme.