PODMIENKY ÚČASTI NA POHYBOVÝCH AKTIVITÁCH 

PILATES bodycenter klub je občianske združenie so sídlom na adrese Budovateľská 24, 900 33 Marianka, IČO: 50514784.
Cieľom PILATES bodycenter klubu je podpora a rozvoj záujmovej, voľnočasovej, vzdelávacej a športovej činnosti, zameranej najmä na cvičenia PILATES, rozvoj a uskutočňovanie zdravých pohybových aktivít, rozvoj teoretických vedomostí v oblasti zdravého životného štýlu, ako aj iných odborných činnosti a aktivít.
Záujemca o cvičenie/lekciu odoslaním prihlášky zo stránky www.pilatesbodycenter.sk prehlasujem, že:

a) som je vedomý svojho zdravotného stavu a účasťou na lekciách či iných aktivitách nepodstupujem žiadne zdravotné riziko; pohybové aj iné aktivity vykonávam na vlastnú zodpovednosť. O prípadných zdravotných problémoch aj zmenách zdravotného stavu budem vopred informovať inštruktora ešte pred začiatkom cvičenia/lekcie.                                                                                                                                        V sídle/priestoroch PILATES bodycenter klubu sa pohybujem výhradne na vlastnú zodpovednosť.


b) odoslaním Prihlášky zároveň súhlasím so spracovaním mnou poskytnutých osobných údajov (GDPR), a tými sú najmä meno a priezvisko, adresa, tel.kontakt, e-mail. Beriem na vedomie, že moje osobné údaje sú spracúvané na účely oprávneného záujmu, na zákonnom a zmluvnom základe. Súhlasím so zasielaním informácií o akciách a činnosti klubu (najmä e-mailom) a na použitie najmä skupinových fotografií na webových sídlach klubu. Súhlas so spracúvaním osobných údajov poskytujem na dobu neurčitú, pričom mám možnosť kedykoľvek tento súhlas odvolať.


c) V prípade cvičenia PILATES beriem na vedomie "Pravidlá a zvyklosti PILATES bodycenter klubu", ktoré sú zverejnené v priestoroch PILATES bodycenter klubu.