Svojimi 2% z dane môžete prispieť na našu činnosť a jej ďalší rozvoj. Ďakujeme.

Prečo poukázať 2% Vašich daní práve nám?

Okrem podpory našej činnosti, budete mať zľavu na cvičenie vo výške 1% poukázanej sumy, najviac 50€.


Poukázanú sumu 2% z daní využívame na:

  • nákup nových pomôcok, technického  vybavenia a zariadenia
  • dovzdelávanie inštruktorov
  • organizovanie rôznych pohybových aktivít
  • na iné príjemné drobnosti, ktoré veríme že vnímate :-)