Pavel Roskoš, masér

      termín je potrebné dohodnúť si vopred

      +421 940 370 633 

      relaxbodymarianka@gmail.com

      Budovateľská 852/24, Marianka