Postup pri poukazovaní 2 % z dane:


    Ak ste ZAMESTNANEC

  • Požiadajte Vášho zamestnávateľa (do 15. 2. 2019) o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmu a požiadajte ho aj o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
  • Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy, uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. (predvyplnené je na stiahnutie tu: 2 % z dane

            Políčko "súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu                  zaplatenej dane", prosím zaškrtnite, aby bolo zverejnené meno prispievateľa kvôli identifikácii príspevku.

  • Oba dokumenty doručte najneskôr do 30. 4. íslušnému daňovému úradu.


Ak ste FYZICKÁ OSOBA
  • Priamo v daňovom priznaní pre fyzické osoby (typ A aj B) vyplňte vo Vyhlásení údaje o prijímateľovi, v prospech ktorého chcete poukázať 2% z dane.
  • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte najneskôr do 31. 3. 2020 na daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
Ak ste PRÁVNICKÁ OSOBA

  • Priamo v daňovom priznaní pre právnické osoby vyplňte vo Vyhlásení údaje o prijímateľovi, v prospech ktorého chcete poukázať 1% (2 %) z dane, suma však musí byť minimálne 8 eur.
  • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.