v spolupráci s  www.ubransa.sk pre Vás organizujeme 

workshopy/tréningy sebaobrany pre ženy. 

Najbližší bude v nedeľu  2.apríla 2023 od 16.00-19.00 hod.
miesto konania: spoločenská sála v Marianke, Školská 32
cena: 20€/osoba 

viac informácií : pilatesmarianka@gmail.com, 0948713371, alebo info@ubransa.sk, 0948 820 423

P R I H L Á Š K A a údaje k platbe

Účastnícky poplatok 20€ uhraďte prosím na účet:          IBAN: SK30 5600 0000 0064 9707 4001             VS: 02042023        Do poznámky uveďte svoje meno.       Po úhrade budete záväzne prihlásené.