HARMONOGRAM CVIČENÍ


 

Doobeda

Po, Ut, St, Št, Pi:  od 8.30 do 9.30                    

Podvečer

Po, Str, Štv           od 17.15 do 18.15

Po, Ut, Str, Štv:        od 18.30 do 19.30
Cvičíme v príjemnom rodinnom prostredí vo vybavenej cvičebni, v malej skupine max. 6 osôb. 

V lete je cvičebňa klimatizovaná.

Miesto sa rezervuje vždy na mesiac vopred, jedno cvičenie trvá 60 minút, cena je 5,00 €/hod.

Cvičíme v priliehavom oblečení (legíny, priliehavé tričko, ponožky),  aby sme si mohli počas cvičenia kontrolovať správne držanie a nastavenie tela. K dispozícii sú Vám uteráky (pomôcka pri cvičení) aj pitný režim.  Nič viac si nosiť nemusíte, stačí chuť cvičiť a venovať sa len sebe :-). 

Odporúčam cvičiť aspoň 2x týždenne, v tom prípade si asi za 1 mesiac osvojíte všetky dôležité princípy PILATES cvičenia. Kvalitné a presné prevedenie cvikov a ich súlad so správnym dýchaním je pre efektívne cvičenie PILATES podstatou.  

Na voľné termíny sa môžete informovať telefonicky alebo e-mailom:  Kontakt . 

Pozn: počas sviatkov a dní pracovného voľna necvičíme, pokračujeme vždy v stanovenom čase cez pracovné dni.

Po rezervovaní vybraného termínu cvičenia  je potrebné vyplniť Prihlášku cez formulár a uhradiť sumu na mesiac vopred (podľa počtu hodín). Týmto budete na cvičenie záväzne prihlásená/ý a miesto bude na toto obdobie rezervované len pre Vás. 

Pokiaľ sa na niektorej hodine nemôžete zúčastniť, oznámte nám to prosím čím skôr. Snažíme sa nájsť náhradníka na Vaše miesto a naopak - Vám ponúkneme najbližšie voľné miesto pre cvičenie - náhradnú hodinu (členské/vstupné sa nevracia, ani nepresúva na ďalšie obdobie).

Príďte prosím na cvičenie včas, aby sme začínali presne v dohodnutom čase už na podložkách v cvičebni.

Po 1 mesiaci cvičenia min. 2x do týždňa by ste už mali na sebe aj cítiť pozitívny rozdiel. Ak zotrváte naďalej, rozdiel isto aj uvidíte :-)

PODMIENKY ÚČASTI NA CVIČENÍ

PILATES bodycenter klub je občianske združenie so sídlom na adrese Budovateľská 24, 900 33 Marianka, IČO: 50514784.

Cieľom PILATES bodycenter klubu je podpora a rozvoj záujmovej, voľnočasovej, vzdelávacej a športovej činnosti, zameranej najmä na cvičenia PILATES, rozvoj a uskutočňovanie zdravých pohybových aktivít, rozvoj teoretických vedomostí v oblasti zdravého životného štýlu, ako aj iných odborných činnosti a aktivít.

Záujemca o cvičenie odoslaním prihlášky zo stránky www.pilatesbodycenter.sk prehlasuje, že:

a) si je vedomý svojho zdravotného stavu a cvičením metódy PILATES nepodstupuje žiadne zdravotné riziko; o zdravotných problémoch aj zmenách zdravotného stavu je povinný informovať inštruktora ešte pred začiatkom cvičenia. V sídle PILATES bodycenter klubu sa pohybuje a cvičí výhradne na vlastnú zodpovednosť. V prípade pohybových zdravotných obmedzení odporúčame poradiť sa vopred s odborným lekárom, aby ste mali vedomosť o nevhodných druhoch pohybu; tieto potom tlmočte inštruktorovi pred hodinou. 

b) odoslaním Prihlášky a uhradením členského sa stáva individuálnym členom Pilates bodycenter klubu. Každý individuálny člen má právo počas cvičenia využívať zariadenú cvičebňu pod vedením kvalifikovaného inštruktora ako aj ostatné výhody poskytované klubom. 

c) odoslaním Prihlášky na cvičenie zároveň súhlasí so spracovaním ním poskytnutých osobných údajov (GDPR), a tými sú najmä meno a priezvisko, adresa, tel.kontakt, e-mail. Osobné údaje spracúvame na účely oprávneného záujmu, na zákonnom a zmluvnom základe. Záujemca súhlasí so zasielaním informácií o akciách a činnosti klubu (najmä mailom, prípadne telefonicky) a na použitie skupinových fotografií na webových sídlach klubu. Súhlas so spracúvaním máte možnosť kedykoľvek odvolať. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje, v prípade zmeny osobných údajov je povinná zmeny bezodkladne oznámiť.

d)  ako cvičiaci beriem na vedomie  "Pravidlá a zvyklosti PILATES bodycenter klubu", ktoré sú zverejnené      v priestoroch PILATES bodycenter klubu.

Lenka Roskošová - športový odborník:
Pilates Inštruktor I. kvalifikačného stupňa

Pilates Inštruktor v tehotenstve a po pôrode


Workshopy, semináre:                      
"PILATES - Axiálny systém", správne držanie tela, panva, lopatka a plochá noha"

"Penový valec"

 "Anatómia v pohybe a posturálna analýza"                                                  "Diastáza priameho brušného svalu"                                                             "Biomechanika panvy a bedrových kĺbov"                                         "SM-systém workshop"  

"Základný kurz Nordic Walking"

"Svalové dvojičky - základ svalovej rovnováhy"